شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] روحاني واسطه ايست براي آزادي.... انگارفتنه 88ديگري درراه است....https://t.me/joinchat/AAAAAA6pApj2Tx_2pg7j7Q
درب کنسرو بازکن برقی
2-انتظار
0 امتیاز
0 برگزیده
529 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-انتظار عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top